Cemsan Makina facebook twitter ilnkedin instagram
İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Cemsan İnsan Kaynakları politikalarının başlıca hedefleri, çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak, kuruma bağlılıklarını güçlendirilerek verimli işler ortaya çıkmasını sağlamak, şeffaflık prensibine uygun bir şekilde gerekli haberleşme kaynaklarını kullanarak her türlü görüş ve fikrin paylaşılmasına ortam hazırlamak, çalışanlarına rahat, güvenli bir iş ortamı sağlayarak verimliliği artırmaktır.

Cemsan’da personel seçme ve yerleştirme süreci, kurum kültürü, şirket hedefleri ve pozisyona özel yetkinlikler bazında en uygun adayı bulup yerleştirecek şekilde yapılmaktadır. İşe alımlarda fırsat eşitliği ilkesi gözetilir, değerlendirmeler bilgi ve deneyime göre yapılır.

BAŞVURU SÜRECİ

Boş pozisyonlar ve kadrolar, www.kariyer.net insan kaynakları sitesi üzeriden yayınlanır. Kariyer.Net üzerinden yapılan başvurular İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınır.

İŞ GÖRÜŞMELERİ

Değerlendirme sonucu olumlu adaylarla mülakat süreci başlatılır. İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm yöneticisinin mülakat sürecini, uygulamalı mülakat takip eder. Mülakat ve test sonuçları değerlendirilirken, kurum kültürüne uygunluk, analitik düşünme, yaratıcılık, konularındaki yetkinlikleri yanında mesleki ve teknik bilgileri de değerlendirilir. Süreci olumlu tamamlayan adaylara iş teklifi yapılır.

EĞİTİM


Çalışanların teknik, davranışsal ve yönetsel yetkinlikleri ölçülmekte, izlenmekte ve geliştirilmektedir.
Eğitimler bütün çalışanların hem mesleki, hem de kişisel gelişimleri için düzenlenmekte, organizasyon piyasa şartları ve teknolojideki gelişmeler eğitim planlarına hemen yansıtılmaktadır..
Yeni teknolojiler izlenmekte, altyapı, çalışanların kaynaklara hızlı ulaşımı, yönetime etkin katılımı ve müşterilerle hızlı iletişim, amaçlarına yönelik olarak, sürekli olarak geliştirilmektedir.