Cemsan Makina facebook twitter ilnkedin instagram

IPARD - Kırsal Kalkınma Programı

01/11/2014

IPARD NEDİR?

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA)

IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için  uyum hazırlıklarını ve bu  kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir.

IPARD & CEMSAN

CEMSAN, IPARD kapsamındaki mezbahane projelerinizde yüklenici olarak yanınızda!

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program)

Ülkenin kırsal kalkınma bağlamında  katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları  göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

TÜRKİYE’DE IPARD UYGULAMALARI

IPARD Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından diğer kamu kuruluşları ile yakın işbirliği halinde; yerel kuruluşlar, sosyal, ekonomik ve çevresel ortaklar, sivil toplum kuruluşları, bilgi merkezleri ve  üniversitelerin de  görüşleri alınarak hazırlanmıştır.

TKDK – IPARD 

Detaylı Bilgiler:
www.tkdk.gov.tr       

IPARD Proje Yöneticiniz ile iletişim için

ipard@cemsanmakina.com 
+90 312 801 0 222